W ciągu ostatnich miesięcy wzrost liczby zachorowań na koronawirusa, rosnące globalne napięcie oraz ogólne spowolnienie wzrostu gospodarczego doprowadziły do stałego wzrostu cen złota na całym świecie. „W marcu cena złota osiągnęła drugi, najwyższy w historii wynik, jednak w kolejnych miesiącach kruszec tracił. Mimo to na koniec półrocza złoto utrzymało swoją cenę z początku roku, podczas gdy wiele innych aktywów notowało dotkliwe straty” – komentuje Dariusz Świętek, dyrektor sprzedaży w Grupie Goldenmark.

Jaka próba złota jest najtrwalsza?

Próba 585 gwarantuje zatem wysoką wartość i wysoką trwałość biżuterii.

Tendencja wzrostowa będzie trwała do końca roku. Jednak popyt w głównych krajach, konsumentach złota – Indiach i Chinach – w tym roku nie był na wymaganym poziomie. Ludzie sprzedawali swoje oszczędności w złocie lub zostawiali je, kiedy metal szlachetny rósł do rekordowego poziomu w miejscowej walucie. Wysoka wartość i wstrząsy gospodarcze, spowodowane pandemią, poderwały popyt konsumentów.

Następnie przejdziemy do bardziej technicznej analizy cen złota i jego możliwości na rynku. Poza tym, ważnym czynnikiem, który wpływa na ceny tych kruszców, pozostają oczywiście działania Rezerwy Federalnej. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie poziomy może osiągnąć cena złota w przyszłości, prześledźmy jego historyczne ceny. W latach, w których inflacja w USA była powyżej 3% w skali roku, złoto wycenione w USD rosło średnio o 14% – wskazują analitycy Światowej Rady Złota. Ich obliczenia potwierdzają więc obiegową opinię, że złoto jest zabezpieczeniem przed inflacją – ale w długim terminie. Wedle analityków Incrementum, warto je posiadać w portfelu i trzymać w długim terminie.

Sztaba złota LBMA 1 oz

W rzeczywistości miała miejsce kradzież złota z oficjalnych rezerw, przykryta fałszywymi umowami dotyczącymi pożyczek i leasingu złota. Dzisiaj zabawię się w ekstrapolację cen złota i srebra na bazie danych historycznych. Na podstawie technik analizy technicznej ustalam charakterystyczne punkty, do których dopasowałem najlepsze linie trendu. Cena złota wyrażona w polskich złotych wspina się +9,1% rocznie, google cloud eos łączą siły natomiast srebra +6,7% rocznie — oczywiście długoterminowo, ignorując krótkoterminowe fluktuacje. Autorzy raportu zaznaczają, że prognozy dla cen złota do końca 2022 i na 2023 rok budują dość szeroki przedział z uwagi na dużą liczbę zmiennych. Mimo że dzisiejsze ceny złota są stosunkowo wysokie w porównaniu do historycznych, prognozy ekspertów sugerują, że w najbliższych latach nadal będą rosły.

Co więcej, banki centralne wręcz kibicują temu procesowi otwarcie przyznając, że dążą do utrzymania wyższej inflacji w perspektywie najbliższych kilku lat. W nocie z 11 listopada Fitch Solutions utrzymał neutralną perspektywę dla złota w krótkim terminie z powodu “sprzecznych czynników”. Utrzymała prognozę ceny złota na poziomie 1780 dolarów za uncję w 2021 roku i 1700 dolarów w 2022 roku.

cena złota 2025

Jeżeli chodzi o 2021 rok, wedle prognostyków cena złota będzie utrzymywała się na stosunkowo równym poziomie, z możliwą zwyżką w ostatnich miesiącach. Co prawda istnieje wiele czynników, które grają dużą rolę w rozważaniach na temat zmian kursu, ale mimo wszystko warto znać techniczne prognozy dla ceny złota. Kontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe. Niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzyz powodu dostępu do dźwigni finansowej.

Kontrakty na złoto przekroczyły dziś poziom 1740 USD za uncję (aktual.)

Jednak w perspektywie długoterminowej nie ma silnej korelacji między inflacją a cenami złota. Widać to na przytoczonym poniżej wykresie dynamiki inflacji w USA i zmiany cen XAU. W lipcu rozpoczął się trwały wzrost z powodu gwałtownego spadku dochodowości w USA.

A jeśli bank nie chce (lub nie może) zmienić tej proporcji i jest skłonny pracować z „papierowym” złotem, musi zwiększyć kapitał własny, który mógłby pokryć ryzyko pracy ze złotem niealokowanym. Inni eksperci uważają, że prognozowana cena złota może ulec dalszemu osłabieniu po 2021 roku. Złoto, razem z dolarem USA, który traci swoją funkcję jaką waluta rezerwowa, jest rynkowym instrumentem, azylem. Na wykresie pokazano przeciwną zależność długoterminową między indeksem dolara USA (biała linia) a dynamiką cen złota (żółta linia). Inflacja wpływa na wartość XAU, ale nie tak mocno, jak można byłoby przypuszczać. Większość początkujących inwestujących w złoto zakłada, że jeśli w USA wzrośnie inflacja, cena metalu szlachetnego również powinna się podnieść, za uncję trzeba będzie płacić więcej inflacyjnych dolarów.

Stopy w USA bez zmian. Inwestycje bezpieczne w cenie

Analitycy Incrementum przypominają, że w historii Fed ledwie 3 spośród 20 cyklów podwyżek stóp nie skończyły się recesją. Po czwarte, w wielu bankach centralnych toczą się przygotowania do uruchomienia „cyfrowego pieniądza”. Fitch zauważył jednak, że normalizacja polityki monetarnej przez Fed, dalsze łagodzenie restrykcji w miarę wzrostu liczby szczepień oraz silne perspektywy globalnego wzrostu gospodarczego mogą powstrzymać ceny złota.

cena złota 2025

Wiele elementów z tamtych lat obserwujemy dzisiaj w USA. W tym tygodniu istotne dla cen złota – przynajmniej w perspektywie najbliższych dni i tygodni – będzie prawdopodobnie środowa decyzja amerykańskiego banku centralnego w sprawie stóp procentowych. Inwestorzy chętniej lokują w nim pieniądze w czasach niepewności. Nic więc dziwnego, że po wybuchy pandemii koronawirusa, cena kruszcu poszła mocno w górę i w sierpniu 2020 roku przekroczyła 2 tys. Dolarów za uncję i znalazła się na najwyższym poziomie w historii. Despite potential rates hikes, real rates remain low”.

W celu ogólnego zrozumienia bilansu rynkowego należy wiedzieć, że duża część popytu na złoto jest mniej więcej równomiernie rozłożona między instrumentami inwestycyjnymi a wyrobami jubilerskimi. Przeprowadziłem analogiczną analizę techniczną kursu złota przy pomocy kanałów Fibonacciego na tygodniowym interwale w celu dokonania prognozy na najbliższe 3 miesiące. Jeśli cena przyszła tu, to znaczy, że byczy trend, prawdopodobnie, jest bliski końca. Jednak granice danej strefy mogą okazać mocne wsparcie kupującym i być powodem potężnych cofnięć. Analitycy Credit Agricole, tworząc prognozę, przyjęli założenie, że stopa bezrobocia BAEL utrzyma się na poziomie ok. 3 proc do 2025 r.

RBA nie będzie w najbliższych miesiącach ciął stóp procentowych

W tym artykule przeanalizujemy dane historyczne i opinie ekspertów, a następnie dokonamy prognozy cen złota na 2022 rok oraz lata kolejne. Takie dane oznaczają, że w siedmiu największych miastach, które analizowane są w raportach NBP, średnia cena m kw. Lata 2024 i 2025 dołożą do wyniku po kolejnym tysiącu złotych. Równolegle stosowano takie środki „tłumienia” cen złota jak pochodne instrumenty finansowe powiązane z tym metalem szlachetnym. Były to różne kontrakty terminowe i opcje, należności (i zobowiązania) denominowane w złocie.

Istniały bowiem obawy, że nowe przepisy doprowadzą do likwidacji londyńskiego rynku „papierowego złota”. Co zaskakujące, do apelu LBMA przyłączył się WGC. Ta ostatnia instytucja przez wiele lat podawała się za organizację chroniącą interesy tych, którzy pracują z fizycznym złotem (górnicy złota, przemysł jubilerski). Najwyraźniej WGC już dawno przeszedł na stronę tych, którzy pracują z „papierowym złotem” i chronią dolara amerykańskiego.

Wzrostowi cen złota ma sprzyjać nie tylko inflacja, ale całe rynkowe otoczenie. Wpływ na nie będą miały choćby działania banków centralnych czy napięcia między Zachodem a Wschodem. Istotne jest też, że lexatrade po regulacjach dotyczących sektora bankowego inaczej jest już traktowane złoto „papierowe” czyli inwestycje w ETF-y, dla którego zabezpieczenie jest na takim samym poziomie ryzyka jak rynek akcji.

Z jednej strony, rosnąca inflacja, historycznie niskie rentowności amerykańskich obligacji, ryzyko geopolityczne i odradzanie się przypadków Covid-19 na całym świecie wspierają złoto. Notowania złota oscylują w okolicach 1800 dolarów za uncję. „Podstawy są takie same dla złota waluty i srebra, ale srebro porusza się w znacznie bardziej niestabilny sposób.” – powiedział. Są podstawy, aby twierdzić srebro ostatecznie przewyższyło złoto jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu. Przy pomocy niebieskich linii na wykresie powyżeju zaznaczyłem dwie strzałki na zakup.

Ceny prądu wpędzą jedną trzecią Brytyjczyków w ubóstwo

Większość transakcji „metalowych” nie kończy się dostawą fizycznego złota. Dlatego banki mają minimalny zapas fizycznego złota. W kasie banku komercyjnego gotówka jest czasem tysiące razy mniejsza niż sumaryczne wymagania wszystkich klientów, którzy założyli w tym banku rachunki depozytowe. W odniesieniu do złota można powiedzieć, że banki pracujące ze złotem niealokowanym mają niepełne (częściowe) pokrycie swoich zobowiązań z tytułu transakcji z tym metalem szlachetnym. Oczywiście ten czynnik zwiększa niestabilność banku.

Takim sposobem w pierwszym półroczu zakres zakupów produktów jubilerskich spadł o 46% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Przyczyną jest kwarantanna i spadek dochodów ludności. Washington Gold Agreement został podpisany 26 września 1999 r. W Waszyngtonie podczas dorocznego spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego w obecności sekretarza skarbu USA Lawrence’a Summersa i prezesa Rezerwy Federalnej Alana Greenspana. Druga wersja umowy została podpisana w 2004 roku, a następnie przedłużona w 2009 i 2014 roku. Zniechęcone niskimi cenami złota, niektóre banki centralne zaczęły wyprzedawać swoje rezerwy.

Przy czym, fani złota nie powinni sobie robić wielkich nadziei na rychły powrót do standardu złota, bo do tego – o ile to w ogóle możliwe – jeszcze bardzo wiele brakuje, uważają analitycy Incrementum. Zazwyczaj traderzy wiążą analizę fundamentalną z rynkiem papierów wartościowych, a nie z ceną złota. Przeanalizujmy pięć parametrów makroekonomicznych, które mogą wpłynąć na wartość złota. Po spadku ceny poniżej $1200 za uncję w 2018 roku złoto gwałtownie wzrosło w ciągu kolejnych 12 miesięcy, wyznaczając początek byczego trendu. Dochodowość metalu szlachetnego wzrosła prawie o 20%, a notowania podniosły się do $1556 za uncję.

Nowe dane o wakacjach kredytowych. Daleko od oczekiwań

Era niskiej inflacji i płaskich krzywych Phillipsa (niewrażliwość płac na niskie stopy bezrobocia) może zatem zakończyć się, a inflacja zacznie ponownie rosnąć. Kontrakty CFD zaliczają się do grupy instrumentów finansowych wysokiego ryzyka. Przeczytaj artykuł, a poznasz potencjalne notowania złota w ujęciu krótko-, średnio- i długoterminowym.

To, co w świecie finansów do niedawna stanowiło wielką tajemnicę jest dziś wiedzą powszechną. Mianowicie od dziesięcioleci złoto było energicznie wypierane ze świata pieniądza, a jego cena sztucznie zaniżana. Zostało arbitralnie zdegradowane do poziomu towaru/surowca. Jednak w rzeczywistości finansowej pozostało konkurentem dolara. „Dodatkowo w obrębie struktury popytu wyraźnie widać wzrost popytu ze strony inwestycji oraz banków centralnych, przy jednoczesnym spadku popytu na biżuterię oraz niewielkim spadku popytu ze strony technologii. Trendy te łączą się z czynnikami wpływającymi na rynek, tworząc spójny i zrozumiały obraz” – zaznacza Dariusz Świętek.

×